باتری ماشین اصلاح موزر باطری ماشین اصلاح tamir20.ir 4
باتری نیکل متال12ولت1800میلی آمپر-باطری نیکل متالtamir20.ir
باتری ماشین اصلاح موزر- باطری ماشین اصلاح tamir20.ir 8
باتری نیکل متال12ولت3600میلی آمپر-باطری نیکل متالtamir20.ir
باتری ماشین اصلاح موزر-باطری ماشین اصلاح3 tamir20.ir
باتری نیکل متال4.8ولت1800میلی آمپر-باطری نیکل متال tamir20.ir
باتری ماشین اصلاح موزر-باطری ماشین اصلاحtamir20.ir
باتری نیکل متال6ولت3600میلی آمپر-باطری نیکل متال tamir20.ir
باتری ماشین اصلاح موزر-باطری ماشین اصلاح tamir20.ir 6
باتری نیکل متال8.4ولت1800میلی آمپر-باطری نیکل متالtamir20.ir
باتری ماشین اصلاح موزر-باطری ماشین اصلاح tamir20.ir 7
باتری نیکل متال6ولت1800میلی آمپر-باطری نیکل متالtamir20.ir
باتری ماشین اصلاح موزر-باطری ماشین اصلاح 2 tamir20.ir
باتری نیکل متال10.8ولت1800میلی آمپر-باطری نیکل متالtamir20.ir


تعویض باتری انواع ماشین اصلاح سر و صورتآدرس ما جهت ارسال ماشینهای اصلاح

1آدرس دفتر هماهنگی گروه تعمیر بیست
تهران صندوق پستی 1674773519 بزرگراه رسالت خیابان غلامحسین کرد خیابان ولی زاده ( نهاندست ) پلاک 36 -- واحد 8 -------- گیرنده -------- گروه فنی تعمیر بیست
دریافت و ارسال کالاها برای خارج از استان توسط اداره پست انجام میگردد - در تهران ارسال و دریافت توسط پیک نیز امکان پذیر است
باتری ماشین اصلاح موزر-باطری ماشین اصلاح tamir20.ir 5
باتری ماشین اصلاح موزر-باطری ماشین اصلاحtamir20.ir
باتری ماشین اصلاح موزر-باطری ماشین اصلاح tamir20.ir 7
باتری ماشین اصلاح موزر-باطری ماشین اصلاح 2 tamir20.ir
باتری ماشین اصلاح موزر باطری ماشین اصلاح tamir20.ir 4
باتری ماشین اصلاح موزر-باطری ماشین اصلاح3 tamir20.ir
باتری ماشین اصلاح موزرtamir20.ir 9
باتری ماشین اصلاح موزر- باطری ماشین اصلاح tamir20.ir 8
باتری ماشین اصلاح موزر-باطری ماشین اصلاحtamir20.ir

پکهای باتری نیکل متال 12 ولت


باتری نیکل متال12ولت3600میلی آمپر-باطری نیکل متالtamir20.ir

( بسته دو عددی )

 
باتری نیکل متال12ولت3600میلی آمپر-باطری نیکل متالtamir20.ir
باتری نیکل متال12ولت1800میلی آمپر-باطری نیکل متالtamir20.ir

( بسته چهار عددی )

 
باتری نیکل متال12ولت1800میلی آمپر-باطری نیکل متالtamir20.ir

پکهای باتری نیکل متال 10.8 ولت و 8.4 ولت


باتری نیکل متال10.8ولت1800میلی آمپر-باطری نیکل متالtamir20.ir
 
باتری نیکل متال10.8ولت1800میلی آمپر-باطری نیکل متالtamir20.ir

( بسته چهار عددی )